top of page

Projekt Mind-Set proizvest će moderan asimetrični tečaj e-učenja o razvoju poduzetničkog načina razmišljanja. Tečaj će se fokusirati na karakteristike koje pojedinci trebaju imati da bi bili uspješni poduzetnici.

IZRAVNE ciljne skupine projekta:

* Osobe koje studiraju ili rade u kreativnim industrijama

* Mladi i studenti koji rade u kreativnim industrijama

* Predstavnici obrazovnih institucija koje podučavaju bilo koju od kreativnih industrija

Prednost kreativnih osoba je u tome što svi imaju neku vrstu kreativnih vještina koje se mogu koristiti u izgradnji vlastitog posla, ali da bi bili uspješni, moraju imati ispravan način razmišljanja, a razvijeni moduli tečajeva e-učenja pomoći će im.

Inovativni aspekt projekta leži u činjenici da ima za cilj poučavanje poduzetništva ili postavljanje pravog načina razmišljanja ljudima iz kreativnih industrija (tečaj e-učenja) koji će biti lako dostupan s bilo kojeg mjesta s internetskom vezom i na bilo kojoj vrsti uređaja, uključujući pametni telefoni. Modul e-učenja vrlo je lako dijeliti // preuzeti, stoga će djelovati kao superioran alat za razvoj Mind-Seta.

Puno je inicijativa ili programa za Poduzetništvo za mlade, no malo ih je usmjereno na osobne karakteristike koje su važne da postanete uspješan poduzetnik.

MODUL 1 - ODLUČNOST

Screenshot 2023-02-05 at 10.49.37.png

MODUL 2 - SAMOPOUZDANJE

MODUL 3 - ODGOVORNOST

MODUL 4 - OTPORNOST

MODUL 5 - PONIZNOST

bottom of page