top of page

Projekts Mind-Set ir radījis modernu asimetrisku e-mācību kursu par uzņēmējdarbības izpratnes attīstību. Kursa uzmanības centrā ir indivīda raksturīgās īpašības, kas nepieciešamas, lai kļūtu par veiksmīgu uzņēmēju.

Projekta tiešās mērķa grupas:

  • Personas, kas studē vai strādā radošajās nozarēs

  • Jaunieši un studenti, kas strādā radošajās nozarēs

  • Izglītības iestāžu pārstāvji, kas pasniedz radošās nozares

Radošo personu priekšrocība ir tā, ka visiem ir kāda veida radošās prasmes, ko var izmantot savas uzņēmējdarbības veidošanā, bet, lai kļūtu par veiksmīgu, ir nepieciešama pareiza izpratne un attīstītie e-mācību kursa moduļi palīdzēs to sasniegt. Projekta inovatīvais aspekts ir tā mērķis mācīt uzņēmējdarbību vai radīt pareizu izpratni radošās nozares cilvēkiem (e-mācību kurss), kurš būs viegli pieejams jebkurā vietā ar interneta pieslēgumu un jebkāda veida ierīcē, tostarp viedtālrunī. E-mācību modulis ir ļoti viegli kopējams un lejupielādējams, tāpēc tas kalpos kā augstākas kvalitātes izpratnes attīstības rīks.

Ir daudz iniciatīvu vai programmu uzņēmējdarbībai jauniešiem, bet maz no tām fokusējas uz personiskajām īpašībām, kas ir svarīgas, lai kļūtu par veiksmīgu uzņēmēju.

Image by Ian Schneider

MODULIS 1

SPĒJA PIEŅEMT LĒMUMUS

Spēja ātri un pārliecinoši pieņemt lēmumus. Cilvēka spējas kā lēmēja veido viņa vai viņas nākotnes panākumus vai, gluži pretēji, spējas trūkums pieņemt lēmumus parasti noved pie uzņēmējdarbības neveiksmes. Lēmēja spējas attīstīšana prasa praksi un sākas ar maziem lēmumiem ikdienas dzīves uzņēmējdarbības jomā

MĒRĶTIECĪBA

PRIORITĀTES

Uzņēmējiem jāpaliek koncentrētiem uz uzņēmējdarbības ilgtermiņa mērķiem, nezinoties par īslaicīgajām šķēršļiem

Neviens nav pārāk aizņemts, tas ir jautājums par prioritātēm

MODULIS 1 - IZLĒMĪBA

Screenshot 2023-01-31 at 21.51.58.png

MODULIS 2 - PĀRLIECĪBA

Screenshot 2023-01-31 at 21.54.14.png

MODULIS 3 - ATBILDĪBA

Screenshot 2023-01-31 at 21.56.37.png

MODULIS 4 - NOTURĪBA

Screenshot 2023-01-31 at 21.58.37.png

MODULIS 5 - PAZEMĪBA

Screenshot 2023-01-31 at 21.59.57.png
bottom of page