top of page

Проектът "Mind-Set" създаде модерен асиметричен курс за електронно обучение, посветен на развитието на предприемаческа нагласа. Курсът се фокусира върху характеристиките, които хората трябва да притежават, за да бъдат успешни предприемачи. 

ДИРЕКТНИ целеви групи на проекта:
* Лица, които учат или работят в областта на творческите индустрии
* Младежи и студенти, които работят в областта на творческите индустрии
* Представители на образователни институции, които преподават някоя от творческите индустрии

Предимството на творческите личности е, че всички те притежават някакви творчески умения, които могат да се използват в изграждането на собствен бизнес, но за да бъдат успешни, трябва да имат правилната нагласа и разработените модули на курса за електронно обучение ще им помогнат. 
Иновативният аспект на проекта се състои в това, че той има за цел да преподава предприемачество или да зададе правилната нагласа на хората от творческите индустрии (курс за електронно обучение), който ще бъде лесно достъпен от всяка точка с интернет връзка и на всякакъв вид устройства, включително смартфони. Модулът за електронно обучение е много лесен за споделяне // изтегляне, като по този начин той ще действа като превъзходен инструмент за развитие на нагласата за мислене.
Съществуват много инициативи или програми за предприемачество за младежи, но не много голяма част от тях се фокусират върху личните характеристики, които са важни, за да станеш успешен предприемач.

 

МОДУЛ 1 - РЕШИТЕЛНОСТ

Screenshot 2023-02-05 at 10.35.38.png

МОДУЛ 2 - УВЕРЕНИЕ

МОДУЛ 3 - ОТЧЕТНОСТ

МОДУЛ 4 - УСТОЙЧИВОСТ

МОДУЛ 5 - СМИРЕНИЕ

bottom of page